Wystawcy

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY

Podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału w Jarmarku Spalskim jest:

WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

a) poprawne wypełnienie przez Wystawcę Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie Internetowej. Prawidłowo sporządzone i wysłane zgłoszenie za pomocą Formularza Zgłoszeniowego stanowi zamówienie powierzchni wystawienniczej na rzecz podmiotu, w imieniu którego działa Wystawca;

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTY

b) weryfikacja zgłoszenia dokonanego na podstawie Formularza Zgłoszeniowego pod względem formalnym przez Organizatora. W przypadku gdy Formularz Zgłoszeniowy został prawidłowo uzupełniony, Organizator wysyła na adres Wystawcy „Potwierdzenie otrzymania oferty” podsumowujące zgłoszoną przez Wystawcę ofertę;

DOKONANIE OPŁATY

c) dokonanie opłaty za zgłoszenie Wystawcy w terminie wskazanym w „Potwierdzeniu otrzymania oferty” z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej,

POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY

d) potwierdzenie uczestnictwa Wystawcy w Jarmarku Spalskim poprzez wysłanie przez Organizatora „Potwierdzenia dokonania wpłaty”.

Zawarcie umowy uczestnictwa w Jarmarku Spalskim (dalej: ”Umowa”) następuje w momencie , w którym zostaną spełnione łącznie wszystkie powyższe warunki (pkt a, b, c oraz d). Wyciąg z regulaminu imprezy.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nadesłany do Organizatora Formularz zgłoszeniowy nie jest potwierdzeniem udziału w Spalskim Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale.

CENNIK 2021

Cena za jedno miejsce  handlowe o wymiarach  5 m (szer) x 3,5 m (gł), wynosi 75,00 zł  + 23% VAT za 1 termin.

Przyjazd  i rozstawienie stoiska handlowego dzień wcześniej jest możliwy za dodatkową opłatą, która wynosi 25,00 zł + 23% VAT.

REGULAMINY IMPREZY 2021

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY JARMARK SPALSKI 2021

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY JARMARK SPALSKI 2021