Wystawcy

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY ( INSTRUKCJA)

Podstawą przyjęcia zgłoszenia udziału w Jarmarku Spalskim jest:

I. WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

*poprawne wypełnienie online przez Wystawcę Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego na stronie internetowej jarmarku lub  >TUTAJ<.

II. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA OFERTY

* po przesłaniu  zgłoszenia dokonanego poprzez  Formularz Zgłoszeniowy zostanie poddany on weryfikacji pod względem formalnym przez Organizatora. W przypadku gdy Formularz Zgłoszeniowy został prawidłowo wypełniony, Organizator wysyła na adres Wystawcy „Potwierdzenie otrzymania oferty” podsumowujące zgłoszoną przez Wystawcę ofertę , nr placu, termin, fakturę proforma do opłaty.

III. DOKONANIE OPŁATY

* dokonanie opłaty za zgłoszenie Wystawcy w terminie wskazanym w „Potwierdzeniu otrzymania oferty” z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej,

IV. POTWIERDZENIE DOKONANIA WPŁATY

d) po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłane przez ORGANIZATORA  „Potwierdzenia dokonania wpłaty” uczestnictwa Wystawcy w Jarmarku Spalskim wraz przydatnymi informacjami organizacyjnymi.

Zawarcie umowy uczestnictwa w Jarmarku Spalskim (dalej: ”Umowa”) następuje w momencie , w którym zostaną spełnione łącznie wszystkie powyższe warunki . Wyciąg z regulaminu imprezy.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj → FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nadesłany do Organizatora Formularz Zgłoszeniowy nie jest potwierdzeniem udziału w  Jarmarku Spalskim w Spale.

REGULAMINY – CENNIK – MAPKA PLAN STOISK