Kontakt

Masz pytanie?  Skontaktuj się z nami.

Spała, Piłsudskiego 1
97-215 Inowłódz
telefon: 724 23 88 23 od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-16.00. (od marca do listopada)                                                          e-mail: biuro@jarmarkspalski.pl